HSE Denetim, 2023 Şubat ayında İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yeni bir soluk ve enerji kazandırmak için kurulmuştur..

Yangın Sistem Denetimleri

Home Yangın Sistem Denetimleri

Yangın Sistem Denetimleri;

Endüstriyel tesisler, fabrikalar, AVM, Hastane ve vb işletmelerde etkileri bakımından en fazla dikkat edilmesi gereken tehlikelerden biri olan yangındır. Ülkemizde ve Dünya genelinde en büyük hasar yaratma gücü yangınlardır. Bundan dolayı yangınların oluşma olasılıkları hem söndürme ve kaçış sistemleri açısından sürekli olarak denetim ve gözetim sistemine tabi tutulmalıdır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve uluslararası standart ve kabuller çerçevesinde HSE Denetim olarak yangın sistemlerinizi periyodik olarak denetlemelerin yapılmasını, takiben rol haritasının belirlenmesini ve çözümlerin takibi hedeflemekteyiz. Bu denetimlerde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve NFPA gereklilikleri izlenmektedir.

Yangın Sistemleri Denetimleri kapsamında binanızda bulunan;

  • Yangın Söndürme Sistemleri
  • Yangın Algılama Sistemleri
  • Yangın Hidrant Sistemleri
  • Yangın Tüplerinin Seçimi ve Yerleşimleri
  • Yangın Otomasyon Sistemleri
  • Acil Durum Anons Sistemleri
  • Acil Durum Kaçış Planları

Ayrıntılı olarak denetlenecektir ve denetim raporu hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan denetim raporunda var olan eksiklikler ve bu eksiklikleri gidermek için gerekli tedbir ve önlemleri kapsayacaktır.

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?