HSE Denetim, 2023 Şubat ayında İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yeni bir soluk ve enerji kazandırmak için kurulmuştur..

İş Güvenliği Uzmanlığı

Home İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti ;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş güvenliği uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilir.”

İş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadro ile az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterliliğe sahibiz.
İş Güvenliği Uzmanı Özellikleri
•İş güvenliği uzmanlarımız uzun yıllar boyunca kazanılan sektörel deneyimler sayesinde iş yerlerinde iş akışını bölmeden görevlerini yerine getirmektedir.
• Acil Durum Eylem Planı hazırlamak.
• Üst yönetimle ile İSG kültürünün kolay ve hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlamak.
• İşyerine uzun vadede de en ekonomik çözümleri sunarak iş güvenliği maliyetlerini minimize etmektedir.
• İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirdiğimiz kısmi süreli veya tam süreli iş güvenliği uzmanlarımız her yıl yıllık çalışma planı oluşturarak işletmenizin iş güvenliği maliyetlerini önceden görmenizi sağlamaktadır.
• İş güvenliği yasal eğitimlerini vermek.
• İş Sağlığı ve İş güvenliği hususunda her türlü rehberlik ve danışmanlık görevlerini en iyi şekilde üstlenmek.
• Güvenli Çalışma ilkeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmak.
• İş güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve her türlü iş güvenliği kayıtları tutmak.
• Risk Değerlendirmesi yapmak.
• İş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken önlemleri size yazılı olarak bildirmek.
• Kişisel koruyucu malzemelerin standartlara uygun seçimi, temini, kullanımı, bakımı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak devam ettirilmesini sağlamak için düzenlemeler ve öneriler yapmak.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, tehlike sınıfına uygun ve faaliyet gösterdiğiniz sektörde tecrübeli iş güvenliği uzmanı hizmetini HSE Denetim ’den alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanlarımız iş kazasını engellemek için teorik ve pratik bilgilerini harmanlayarak size yol gösterecektir ve bu yolda size eşlik edecektir. A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı danışmanlık hizmet ücreti hakkında bilgi alabilirsiniz.

İletişim

0536 512 00 29

info@hsedenetim.com

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?