HSE Denetim, 2023 Şubat ayında İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yeni bir soluk ve enerji kazandırmak için kurulmuştur..

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Home Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi;

İşyerinizde çalışan personele genel iş güvenliği kurallarını ve iş kazalarından nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme,  güvenli bir çalışma ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla düzenlenen bir temel eğitimdir. İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olarak kurum ve firma içinde aşılanma sürecinde, çalışanların ve üst yönetimin bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş güvenliği eğitimidir. İş güvenliği eğitimlerini HSE Denetim bünyesinde çalışan iş güvenliği uzman personelleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde verilmektedir. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim HSE Denetim firması tarafından mevzuatlarda belirten konu başlıkları atından eğitimler verilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Başlıkları:

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

HSE Denetim olarak yıllık eğitim planı düzenleyerek bu eğitim planı dahilin de eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Temel İSG eğitimi az tehlikeli sınıflarda 8 saat, Tehlikeli sınıflarda 10 Saat ve çok tehlikeli sınıflarda 12 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.
Az tehlikeli sınıflarda eğitimler 3 yıl da bir, tehlikeli sınıflarda eğitimler 2 yılda bir ve çok tehlikeli sınıflarda eğitimler her yıl yenilenir.

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?