HSE Denetim, 2023 Şubat ayında İstanbul’da İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne yeni bir soluk ve enerji kazandırmak için kurulmuştur..

Acil Eylem Planları

Home Acil Eylem Planları

Acil Eylem Planı Hazırlanması ;

18.06.2013Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmeliğine göre;

İş veren :

  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
  • Acil durumlarda mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak;önleme,koruma,tahliye,yangınla mücadele,ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Acil Durum Planı Nedir?

İşyerlerinde çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve sonrasında olağan hizmetlerin devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği,  detaylı ve organize bir iş devamlılığını sağlayan planlardır. Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçilerde ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına  neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır. Bu olaylara örnek olarak;
-Yangın
-Kimyasal madde kazaları
-Sel ve su baskınları

-Sabotaj

– Patlamalar
-Deprem

Acil Durum Eğitimlerini Kimler Almalıdır?

– Acil durum müdahale ekipleri
– Kriz masası yönetim kadrosu

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:
Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir. Bu bağlamda işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlenir.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır.
  • Aram, kurtarma, yangın ve ilk yardım  ekipleri oluşturul ve eğitimleri verilir.
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar planlanarak  Acil Durum Planı hazırlanır.

 

Acil Durum Planı hazırlanması için bizden ücret hakkında bilgi alabilirsiniz.

İletişim

0536 512 00 29

info@hsedenetim.com

Gönder
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?